Thirukural With Explanation

Adhigaram 1 to 5 Explanation

500

Audio and video of thirukural kaldavul Vallthu, Vaan Sirappu, Neethar Perumai, Aran Valiuruthal, Ilvazgai. these 5 athikaram with explanation.

Thiurkural Athigaram 6 - 10

203

6. Vaazhkkaith Thunainalam, 7. Pudhalvaraip Perudhal, 8.Anputaimai, 9. Virundhompal, 10.Iniyavaikooral

Thiurkural Athigaram 11 - 15

162

11. Seynnandri Aridhal, 12. Natuvu Nilaimai, 13. Atakkamutaimai, 14. Ozhukkamutaimai,15. Piranil Vizhaiyaamai

Thiurkural Adhigaram 16 - 20

166

16. Poraiyutaimai, 17. Azhukkaaraamai, 18. Veqkaamai, 19. Purangooraamai, 20. Payanila Sollaamai

Thiurkural Adhigaram 21 - 25

164

21. Theevinaiyachcham, 22. Oppuravaridhal, 23. Eekai, 24. Pukazh, 25. Arulutaimai

Thirukural Adhigaram 26 - 30

203

26. Pulaanmaruththal, 27.Thavam, 28.Kootaavozhukkam, 29. Kallaamai, 30. Vaaimai

Thirukural Adhigaram 31 - 35

170

31. Vekulaamai, 32. Innaaseyyaamai, 33. Kollaamai, 34. Nilaiyaamai, 35. Thuravu

Thirukural Adhigaram 36 - 40

189

36. Meyyunardhal, 37. Avaavaruththal, 38. Oozh, 39 Iraimaatchi, 40. Kalvi

Thirukural Adhigaram 41 - 45

172

41. Kallaamai, 42. Kelvi, 43. Arivutaimai, 44. Kutrangatidhal, 45. Periyaaraith Thunaikkotal

Thirukural Adhigaram 46 - 50

203

46. Sitrinanjeraamai, 47. Therindhuseyalvakai, 48. Valiyaridhal, 49. Kaalamaridhal, 50. Itanaridhal

Thirukural Adhigaram 51 - 55

257

51. Therindhudhelidhal, 52. Therindhuvinaiyaatal, 53. Sutrandhazhaal, 54. Pochchaavaamai, 55. Sengonmai

Thirukural Adhigaram 56 - 60

189

56. Kotungonmai, 57. Veruvandhaseyyaamai, 58. Kannottam, 59. Otraatal, 60. Ookkamutaimai

Thirukural Adhigaram 61 - 65

71

61. Matiyinmai, 62. Aalvinaiyutaimai, 63. Itukkan Azhiyaamai, 64. Amaichchu, 65. Solvanmai

Thirukural Adhigaram 66 - 70

76

66. Vinaiththooimai, 67. Vinaiththitpam, 68. Vinaiseyalvakai, 69. Thoodhu, 70. Mannaraich Cherndhozhudhal

Thirukural Adhigaram 71 - 75

72

71. Kuripparidhal, 72. Avaiyaridhal, 73. Avaiyanjaamai, 74. Naatu, 75. Aran

Thirukural Adhigaram 76 - 80

78

76. Porulseyalvakai, 77. Pataimaatchi, 78. Pataichcherukku, 79. Natpu, 80. Natpaaraaidhal

Thirukural Adhigaram 81 - 85

82

81. Pazhaimai, 82. Thee Natpu, 83. Kootaanatpu, 84. Pedhaimai, 85. Pullarivaanmai

Thirukural Adhigaram 86 - 90

79

86. Ikal, 87. Pakaimaatchi, 88. Pakaiththirandheridhal, 89. Utpakai, 90. Periyaaraip Pizhaiyaamai

Thirukural Adhigaram 91 - 95

75

91.Penvazhichcheral, 92. Varaivinmakalir, 93. Kallunnaamai, 94. Soodhu, 95. Marundhu

Thirukural Adhigaram 96 - 100

104

96 Kutimai, 97 Maanam, 98 Perumai, 99 Saandraanmai, 100 Panputaimai

Thirukural Adhigaram 101 - 105

77

101.Nandriyilselvam, 102. Naanutaimai, 103. Kutiseyalvakai, 104. Uzhavu, 105. Nalkuravu

Thirukural Adhigaram 106 - 110

84

106. Iravu, 107. Iravachcham, 108. Kayamai, 109. Thakaiyananguruththal, 110. Kuripparidhal

Thirukural Adhigaram 111 - 115

89

111.Punarchchimakizhdhal, 112. Nalampunaindhuraiththal, 113. Kaadharsirappuraiththal, 114. Naanuththuravuraiththal, 115. Alararivuruththal

Thirukural Adhigaram 116 - 120

322

116. Pirivaatraamai, 117. Patarmelindhirangal, 118. Kanvidhuppazhidhal, 119. Pasapparuparuvaral, 120. Thanippatarmikudhi

Thirukural Adhigaram 121 - 125

119

121. Ninaindhavarpulampal, 122. Kanavunilaiyuraiththal, 123. Pozhudhukantirangal, 124. Uruppunalanazhidhal, 125. Nenjotukilaththal

Thirukural Adhigaram 126 - 130

260

126. Niraiyazhidhal, 127. Avarvayinvidhumpal, 128. Kuripparivuruththal, 129. Punarchchividhumpal, 130. Nenjotupulaththal

Thirukural Adhigaram 131 - 133

368

131. Pulavi, 132. Pulavi Nunukkam, 133. Ootaluvakai